Kunta palkitsi tiejaostossa ansioituneita

25.02.2020 14:00

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunta palkitsi tänään Suomen Tieyhdistyksen myöntämällä Yksityistie-ansiomerkillä tiejaostossa keskeisesti vaikuttaneita toimijoita.

Kunnan kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström kiitti palkittavia vuosien aikana yksityisteiden puolesta tehdystä arvokkaasta työstä. Hän toi puheessaan esille, että Kirkkonummen asukkaista merkittävä osa asuu yksityisteiden varrella. - Kunnassa on noin 260 tiekuntaa ja tiekunnat ylläpitävät noin 350 km teitä. Tämän lisäksi kunnassa on järjestäytymättömiä yksityisteitä, jotka ylläpitävät noin 500 km yksityisiä teitä. Myös Kirkkonummen luonto- ja matkailuhelmet Linlo, Meiko ja Vitträsk sijaitsevat yksityisteiden varassa, kertoo Wahlström. Hänen mukaansa Kirkkonummi on kuntana tiedostanut yksityisteiden merkityksen muun muassa jakamalla avustuksia yksityisteille vuodesta 1975.

Ansiomerkin saivat:

Raili Häkkinen toimi tiejaoston sihteerinä alkuvuoteen 2001 saakka. Tämän jälkeen hän kuitenkin pysyi aina eläkkeelle jäämiseensä saakka tiejaoston taustatukena ja hänen asiantuntemuksena auttoi monen tieriidan ratkaisemisessa.

Kari Lappalainen jatkoi Häkkisen jälkeen tiejaoston tinkimättömänä ja asiantuntevana sihteerinä vuoteen 2006 saakka.

Kaj Nurmi toimi tiejaoston varajäsenenä 2019 loppuun saakka. Hänen herrasmiesmäinen ja diplomaattinen asenne helpotti vaikeiden riita-asioiden selvittelyä.

Sami Salminen toimi mallikkaasti tiejaoston puheenjohtajana aina vuoteen 2015 saakka.

Ari Liuhta valittiin tiejaoston puheenjohtajaksi Salmisen jälkeen. Liuhdan johdolla tiejaosto purki kuntaan kertynyttä toimitussumaa pitäen jopa lauantaisin toimituksia eri puolella Kirkkonummea.

Markku Viitanen toimi tiejaoston varapuheenjohtajana vuoden 2019 loppuun saakka. Viitanen toimi erityisen ansiokkaasti moninaisia tieriitoja koskevien toimitusten puheenjohtajana.

Tiejaoston jäsen Gunnel Hellström palkittiin jo aikaisemmin Yksityistie-ansiomerkillä pitkäaikaisesta toiminnastaan tiejaoston jäsenenä ja puheenjohtajana.

Uuden yksityistielain voimaan tullessa 1.1.2019 kuntien tielautakunnat lakkautettiin ja yksityistielain mukaiset toimitukset siirtyivät Maanmittauslaitoksen tehtäviksi. Valitusasioiden käsittely siirtyi käräjäoikeuksiin. Siirtymäaikana, vuonna 2019, tiejaosto toimi vielä lopettaen vuonna 2018 vireille tulleet asiat.

tiejaosto