Kunta palkitsi henkilöstöään kehittämisideoista

18.12.2020 13:37

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kunnanhallituksessa oleva henkilöstöjaosto palkitsi kokouksessaan 16.12.2020 kunnan henkilöstöä hyvistä kehittämisehdotuksista. Maaliskuussa henkilöstöjaosto päätti julistaa kunnan henkilöstölle haettavaksi kehittämisrahan. Sen tarkoituksena oli kannustaa henkilöstöä esittämään ajatuksiaan toimintojen kehittämisestä siten, että samalla syntyisi kustannustehokkuutta ja säästövaikutuksia. 

Joulukuun kokoukseen mennessä henkilöstöyksikköön oli saapunut 58 ehdotusta. Monissa ehdotuksissa oli samansisältöisiä ajatuksia etätyön tekemisestä ja digitalisaation edistämisestä. Kaikki ideat olivat hyviä ja varteenotettavia, ja varmasti monia ehdotuksia voidaan pistää korvan taakse jatkopohdintaan, toteaa hallintojohtaja Anu Rautiainen.

Palkintosijoille päätyivät ne viisi ehdotusta, joiden arvioitiin täyttävän parhaiten henkilöstöjaoston asettamat palkitsemisen kriteerit. Olemassa olevan toiminnan kehittämisestä oli mahdollista saada 500 euron palkkio ja aivan uudenlaisen toimintamallin ideoimisesta 1 000 euron palkkio. Molempien summien osalta myöntämisen ehtona oli, että kehittämisidean säästövaikutuksen tulee olla vähintään myönnettävän summan suuruinen ja että vastaavaa ideaa ei ole esitetty tai palkittu jo aiemmin. Lisäksi edellytyksenä oli, että kyseistä toimintaa edustava toimialajohtaja puoltaa kehittämisehdotusta.

Palkitut viisi ehdotusta tulivat organisaation eri suunnista ja kohdistuivat käytännön arkeen. Osa palkituista ehdotuksista oli yhden henkilön laatimia, ja osa oli tuotettu työparien yhteistyönä. 1 000 euron kehittämisrahalla palkittiin ehdotus, joka koski vuoromallin käyttöönottoa kuntouttavassa työtoiminnassa. 500 euron kehittämisraha myönnettiin ehdotuksille, jotka koskivat mielenterveyskuntoutujien tukikäyntien kehittämistä, robotiikan käytön jatkojalostamista, hammashuollon vuorovastaavan toiminnallista muutosta sekä tilanvarausjärjestelmän kehittämistä.

Henkilöstöjaoston päätös kehittämisideoiden palkitsemisesta varmasti kannustaa kaikkia henkilöstöryhmiä tuomaan rohkeasti esille ajatuksiaan kehittämiskohteista ja kehittämisen tavoista, iloitsee Rautiainen. Kunnassa on viime aikoina panostettu erityisesti lean-ajatteluun ja yhteiskehittämiseen, ja tämä on sitä parhaimmillaan, hän toteaa. Vastaavanlainen kehittämisraha on jaossa henkilöstöjaoston päätöksellä myös vuonna 2021.

Majakka-logo