Kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Katujen kunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta (alla olevassa kartassa sinisellä merkityt).
ELY-keskus vastaa moottori-ja kehäteiden sekä maanteiden kunnossapidosta  (kartassa punaisella).
Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat tai tiekunta (kartassa vihreällä). Kunta hoitaa niitä yksityisteitä, jonka hoidosta on erikseen tehty sopimus.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä. 

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee toimittaa sähköinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauskäsittelijä tarkistaa tapahtumapikan, vahinkoajankohdan olosuhteet sekä säätilan. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään lautakunnassa.

Vahingonkorvaushakemus