Kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Katujen kunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta, moottori-ja kehäteiden sekä maanteiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat tai tiekunta. Kunta hoitaa niitä yksityisteitä, jonka hoidosta on erikseen tehty sopimus.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta.

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee toimittaa sähköinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauskäsittelijä tarkistaa tapahtumapikan, vahinkoajankohdan olosuhteet sekä säätilan. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään lautakunnassa.

Vahingonkorvaushakemus