Kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä. 

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Tontille johtavan ajoliittymän kunnossapito
 • Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • Tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi

Puhtaanapito

 • Tontille johtavan ajoliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen
 • Istutusalueiden läpi tontille johtavien kulkuteiden puhtaanapito
 • Lian, roskien, lumen ja jään poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä
 • Estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.
 • Tontilla olevan kasvillisuuden hoito

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden kunnossapito
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito

 • Katualueiden puhtaanapito muilta osin
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito

Lisätietoa katukunnossapidosta löydät katualueiden hoito-oppaasta.

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee toimittaa sähköinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauskäsittelijä tarkistaa tapahtumapaikan, vahinkoajankohdan olosuhteet sekä säätilan.
Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään lautakunnassa.

Vahingonkorvaushakemus

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.