Kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Katujen kunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta alla olevassa kartassa sinisellä merkittyjen väylien osalta.


ELY-keskus vastaa moottori-ja kehäteiden sekä maanteiden ja niiden kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta alla olevassa kartassa punaisella merkittyjen väylien osalta.


Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat tai tiekunta alla olevassa kartassa vihreällä merkittyjen teiden osalta.
Kunta hoitaa niitä yksityisteitä, jonka hoidosta on erikseen tehty sopimus.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä. 

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee toimittaa sähköinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauskäsittelijä tarkistaa tapahtumapaikan, vahinkoajankohdan olosuhteet sekä säätilan. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja korvauksen hakijalta. Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään lautakunnassa.

Vahingonkorvaushakemus

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta. Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.