Kunnanvaltuuston kokous 12.11.2018

07.11.2018 09:22

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

 

Kokousaika                        Maanantai  12.11.2018 klo 18.00           

Sammanträdestid               Måndag 12.11.2018 klo 18:00

 

Kokouspaikka                    Kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali

Sammanträdesplats           Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen

 

 

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden för behandling

1.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

 2.
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

 

3.
 
Palveluverkkoselvitykset
Servicenätsutredningar
 
 
 
4.
Tilan JOLKBY 257-437-1-131 raakamaa-alueen hankinta
Anskaffning av råmarksområde, fastigheten Jolkby 257-437-1-1315.
Osavuosikatsaus elokuu 2018
Delårsöversikt augusti 2018


6.
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
Fastställande av kommunens inkomstskattesats för år 2019


7.
Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
Fastställande av kommunens fastighetsskatteprocentsatser för år 2019


8.
Kunnanvaltuuston kokousaikataulu 1.12.2018 - 30.6.2020
Kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell 1.12.2018 - 30.6.2020


9.
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2013: Kansalliskielistrategia Kirkkonummen kunnalle
Svar på fullmäktigemotion 4/2013: Nationalspråksstrategi för Kyrkslätts kommun
 

10.
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2018 Jokiniityn kaavan kiihdyttämiseksi
Svar på fullmäktigemotion nr 7/2018: Påskyndande av planen för Åängen


 

 

 

 

   
Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla, Ervastintie 2,

tiistaina 20.11.2018 virka-aikana

 

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2,

tisdag 20.11.2018 under tjänstetid.

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande