Kunnanvaltuusto

""

Suomi jakautuu kuntiin, joiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Kunnan asukkaat valitsevat kunnallisvaaleissa kunnan ylimmän toimielimen, valtuuston. Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää kunnan asukkaille annettavista palveluista. Valtuusto päättää, mitä muita toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät kunnassa jaetaan sekä pääsääntöisesti valitsee jäsenet muihin päättäviin elimiin. Valtuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka 4. vuosi. Valtuusto on kunnassa pakollinen toimielin.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia

Kunnanvaltuuston kokousajat löytyvät kokouskalenterista. Kokoukset pidetään kunnantalon Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2.

Valtuuston kokouskutsu julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnan palvelupisteessä (kunnantalo, Ervastintie 2) ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä vähintään viisi päivää ennen kokousta. Valtuuston esityslista on nähtävillä ennen kokousta internetissä, kunnan kirjastoissa ja kunnan palvelupisteessä. Valtuuston pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä em. paikoissa.

Valtuuston kokoukset suoratoistona

Nauhoitetut menneet lähetykset

Päätöksistä saa tietoja valtuuston sihteeri Gunnel Ekströmiltä puh. 040 758 3646.

""

Kokoonpano

Kirkkonummella on 51 valtuutettua valtuustokaudella 2021 - 2025. Lista valtuutetuista.

Valtuutettujen määrä:

Kokoomus 12
RKP 12
Vihreä liitto 8
Pro Kirkkonummi 5
SDP 5
Perussuomalaiset 7
Keskustapuolue 1
Kristillisdemokraatit 0
Vasemmistoliitto 1