Kunnanlakimies, konsernihallinto

01.08.2018 15:01

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunta hakee vakituiseen virkasuhteeseen kunnanlakimiestä. Virka täytetään 1.10.2018 alkaen, tai sopimuksen mukaan. 

Viran kelpoisuusehtona on vanhamuotoisen oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus kunnallishallinnosta ja kuntakentän juridisten tehtävien hoitamisesta. 

Kunnanlakimies toimii monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Organisaation muuttuvien tarpeiden mukaan virkatehtäviin voi myöhemmin liittyä myös esimiestehtäviä. Kunnanlakimies neuvoo ja avustaa kunnan ylintä johtoa sekä toimialoja kaikilla kunnan tehtäväalaan kuuluvilla oikeudenaloilla, ohjaa juridisissa kysymyksissä ja laatii oikeudellisia vastineita, lausuntoja sekä päätösasiakirjoja yhteistyössä substanssiasiantuntijoiden kanssa. Tehtäväkentän laajuudesta johtuen viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoja. Valittavalta henkilöltä edellytetään lisäksi joustavuutta, paineensietokykyä sekä valmiutta iltakokouksiin. Koska kunta on kaksikielinen, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Työkielenä on suomi.

Kunnanlakimiehen virka on sijoitettu kunnan konsernihallintoon. Esimiehenä toimii hallintojohtaja. 

Tehtäväkohtainen palkka on 4976,39 euroa/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa työkokemuslisää KVTES:n mukaisesti.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. 

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi –linkin kautta 17.8.2018 klo 12:00 mennessä. Työavain 192011.


Lisätietoja virkatehtävästä antaa hallintojohtaja Anu Karkinen, puh. 040 1269 670.


Työ alkaa: 1.10.2018


Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.

Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.