Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus 17.3.

17.03.2020 17:32

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne

Koronavirus on pakottanut valtion ja kunnat aivan poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Viikonloppuna aloitetut kunnan toimintojen rajoittamiset ja sulkemiset laajenevat nyt mm. perusopetukseen ja kouluihin tietyin poikkeuksin. Yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi päiväkotien toiminta jatkuu kuitenkin normaalisti mahdollistaen näin vanhempien työssäkäynnin. Valmiuslain käyttöönoton myötä valtion ohjausvalta kasvaa yhtenäistäen aiemmat kuntien toisistaan poikkeavat rajoituspäätökset. Kirkkonummi seuraa luonnollisesti valtion ja viranomaisten määräyksiä sekä niiden soveltamisohjeita sekä informoi niistä asukkaita tarvittaessa omassa viestinnässään.

Fyysisiä kontakteja rajoittamalla pyrimme vähentämään koronavirustartunnoille altistumisia. Joka tapauksessa esim. perus- ja lukio-opetuksen etäopetukselle on kunnassamme hyvät edellytykset jo käytössä olevien sähköisten ympäristöjen kautta. Lisäksi opettajia on ohjeistettu ja varustettu erilaisella etäopetusmateriaalilla.

Ikäihmiset ovat koronaviruksen suurin riskiryhmä ja heidän suojeluunsa kiinnitetään erityistä huomiota. Siksi joudumme toistaiseksi rajoittamaan mm. ikäihmisten päivä- ja muuta ryhmätoimintaa, myös omaisten ja ystävien vierailut Volskotiin, Lehmuskartanoon ja Palvelukotiin on valitettavasti kielletty eräin poikkeuksin. Kotihoidon palvelut toimivat kuitenkin entiseen tapaan.

Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kuntamme työntekijöitä nopeasta, vastuullisesta ja ammattimaisesta reagoinnista nopeasti eskaloituneeseen tilanteeseen. Olen vakuuttunut, että pystymme kuntana kohtaamaan nämä poikkeukselliset olosuhteet ja turvaamaan osaltamme asukkaidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Informaation välittymisen varmistamiseksi kehotan edelleen seuraamaan kunnan eri viestintäkanavia.

Tarmo Aarnio

Kunnanjohtaja

 

Tarmo Aarnio