Kunnanjohtajan koronavirustilannekatsaus 20.3.

20.03.2020 16:00

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Perusturva

Olemme eläneet koronaviruksen aiheuttamien järeiden rajaamistoimenpiteiden kanssa nyt vajaan viikon. Kontaktien välttäminen, vanhempien etätyö ja koululaisten etäopiskelu ovat tarkoittaneet monille perheille arjen muuttumista hyvinkin erilaiseksi. Toivottavasti kaikilta löytyy malttia ja sopuista mieltä uudessa tilanteessa.

Tällä viikolla on keskusteltu ikäihmisten suojasta ja heille mahdollisesti kohdistettavista lisäpalveluista. Kirkkonummella ei järjestetä toistaiseksi ikäihmisille suunnattuja ryhmäkokoontumisia tai -tapahtumia ja muutoinkin kehotamme heitä välttämään koronavirukselle altistumistilanteita. Kaikkea asiointia ei varmaankaan jokainen pysty lopettamaan; näissä tilanteissa läheisten apu voi osoittautua kullan arvoiseksi. Sinällään ulkoilu ja liikkuminen ovat kannatettavia varotoimet huomioiden kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi kunnassa arvioidaan myös muiden kuin kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten palvelutarpeita tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kartoitamme viikonlopun aikana oppilaiden vanhemmille kohdistetulla kyselyllä etäopetuksessa olevien oppilaiden halukkuutta kouluruokailuun. Tilannetta muuttaa hieman valtioneuvostolta tänään tullut linjaus lähiopetuksen sallimisesta kaikille 1.-3.-luokkalaisille riippumatta siitä, että onko heidän huoltajillaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisiä työtehtäviä. Koteihin on myös tästä tulossa Wilma-viestintää. Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia kehotan tarkistamaan esim. kunnan kotisivuilta, että mitkä palvelut ovat saatavilla viikonlopunkin aikana.

Kunnan palveluja suunnataan tässä vaiheessa erityisesti haavoittuvimmissa asemissa oleviin asukkaisiin - ja näin sen pitää ollakin. Kuluneen viikon aikana lisääntyneet ilmoitukset yhteistoimintamenettelyjen alkamisesta sekä yrityksissä että kunnissa tulevat vaikuttamaan kansantalouteemme tavalla, jonka vaikutuksia voi vain arvailla. Palvelujen kysynnän voimakas vähentyminen yhdessä yleisen epävarmuuden kanssa on aiheuttamassa suuria ongelmia erityisesti yksin- ja pienyrittäjille. Pidetään mahdollisuuksiemme ja rajoitusten puitteissa yhteiskuntamme ja Kirkkonummen pyörät pyörimässä.


Tarmo Aarnio
Kunnanjohtaja

Tarmo Aarnio