Kunnanjohtajan koronakatsaus 08.01.2021

08.01.2021 11:59

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Vuosi on vaihtunut koronan seuratessa myös uuden vuoden puolelle. Toivottavasti kuitenkin niin, että sen arkeamme hallitseva vaikutus vähenee ja jo kevään aikana voimme purkaa niitä suojaustoimenpiteitä, joilla nyt olemme pyrkineet rajoittamaan viruksen leviämistä. Aivan tuoreimmat tiedot kertovatkin, että tartuntojen määrä on kääntynyt jo hienoiseen laskuun myös täällä Uudellamaalla.

Valoa tilanteeseen tuovat myös rokotteet, joiden saatavuus ja jakelu parantunevat useamman rokotevalmistajan saatua tuotteelleen käyttöluvan. Kirkkonummella terveystoimen henkilöstön ja vanhuksia hoitavien hoivayksiköiden koronavirusrokotukset alkavat 11.1.2021.

Rokotusjärjestyksessä noudatetaan kansallisia ja alueellisia ohjeita. Ensimmäisenä rokotetaan koronaviruspotilaiden ja -epäilyjen hoitoon, näytteenottoon ja diagnostiikkaan osallistuva henkilöstö sekä ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat. Kirkkonummen osalta ensi vaiheen rokotettaviin kuuluvat myös kotihoidon ja kotisairaalan henkilökunnasta ne, jotka osallistuvat koronaviruksen näytteenottoon tai hoitavat koronaviruspotilaita.

Väestön rokotukset alkavat myöhemmin, ja siitä tiedotetaan erikseen. Ajanvaraus ei ole vielä mahdollista. Ensimmäisinä rokotetaan 80 vuotta täyttäneet asukkaamme ja sen jälkeen asteittain sitä nuoremmat ikäluokat. Rokotusten tuoma hyöty on verrannollinen rokotettavien lukumäärään, ja siksi toivomme mahdollisimman monen kirkkonummelaisen myös ottavan rokotteen oman vuoron tullessa kohdalle.

Vaikka tunnelin päässä jo valoa näkyykin, monessa perheessä tehdään vielä ainakin talven ajan etätyötä tai -opiskelua, rajoitetaan harrastustoimintaa sekä vältetään henkiselle hyvinvoinnille tärkeitä kohtaamisia ja sosiaalisia tilanteita. Onneksi varhaiskasvatus ja perusopetus voitaneen säilyttää edelleen lähiopetuksena mikä varmasti helpottaa vanhempien arkea ja on hyödyksi myös lapsille. Suomen kevään kokemukset lasten ja nuorten ”katoamisesta” etäopetuksen aikana osoittavat, että puhuttaessa koulusta tulee puhua myös opetuksen sisällöstä, vuorovaikutuksesta, ryhmäytymisestä, ristiriitojen sovittelusta, vastuullisuudesta ym. elämänhallinnan taidoista. Etäopetuksessa näitä läsnäolon mahdollistamia valmiuksia on vaikeampi kehittää.

Kirkkonummella on päädytty jatkamaan jo aiemmin linjattuja koronarajoituksia tammikuun loppuun saakka kuitenkin siten, että arvioimme lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista helpottavia mahdollisia rajoitusten purkuja tammikuun puolivälissä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon koronatilanteen kehittyminen sekä Kirkkonummella että lähialueillamme. Voi olla, että koronatilanteen helpottaessa myös rajoitusten kirjo alueemme kunnissa lisääntyy nykyisestä mutta silti esim. uimahallien ja kirjastojen käyttörajoitusten purkamisessa tulisi toimia samassa aikataulussa.

Kirkkonummenkin saatua valkoisen lumivaipan sekä pakkasasteisen sään voimme nauttia luonnon tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista tai vaikkapa vain lumesta muodostuneista taideteoksista.

Hyvää ja rakentavaa uutta vuotta 2021 kaikille kirkkonummelaisille!

TARMO AARNIO

Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio