Kunnanjohtajan ajankohtainen talouskatsaus

27.03.2020 12:08

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kuluneella viikolla olemme saaneet kuulla aiempaa enemmän arvioita koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista. Akuuteimman kriisivaiheen aiheuttamien käytännön toimenpiteiden jälkeen onkin syytä suunnata katse jo hieman etäämmälle.

Ja tuo näkymä on keväästä huolimatta todella usvainen, suorastaan pelottavan myrskyinen. Vaikka taloutta ja sen kehitysnäkymiä päätyökseen tutkivat tutkimuslaitokset ovat vielä hyvin varovaisia ennusteissaan niin esim. skenaariot kuluvan vuoden BKT:n alenemasta sijoittuvat 1-5 % välille. Ja jos tilanne ja nykyiset rajoitukset jatkuvat kesään saakka niin luvut voidaan kertoa kahdella.

Valtion toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksessä on huolehtia ensisijaisesti kansalaistensa turvallisuudesta. Tämä on luonnollista ja perusteltua; kunnat ovat osaltaan tätä päämäärää toteuttaneet mm. sulkemalla kouluja, kirjastoja, uimahalleja ym. julkisia kokoontumispaikkoja. Sitten joskus tilanteen normalisoituessa tulee arvioida, miten nämä rajoittamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet toisaalta virukseen sairastuneiden määrään ja toisaalta kansakuntamme kykyyn selviytyä edes kohtuullisin taloudellisin vaurioin. Jälkiviisaus on useimmille meistä ominaista ja tällaisen kriisin jälkiarvioinnissa myös välttämätöntä.

Sanana kansantalous saattaa kuulostaa etäiseltä, mutta nyt sen vaikutukset ovat suorastaan iholla. Yritykset ovat jo tähän mennessä ilmoittaneet yhteensä noin 200 000 työntekijää koskevista yt-menettelyistä ja Suomen kunnista noin kaksi kolmesta on ilmoittanut erilaisista toimenpiteistä taloutensa korjaamiseksi. Tilannetta ei yhtään helpota se, että nyt kunnan menot ovat mitä ilmeisimmin kasvamassa entisestään yrityksiltä ja asukkailta kertyvien verotulojen puolestaan pienentyessä. Myöskin kunnan arvioimat maksu- ja myyntitulot jäävät ennakoidusta. Koko kuntakentässä puhutaan varovaistenkin arvioiden mukaan yli 1,5 miljardin euron vajeesta; Kirkkonummellakin useista miljoonista ellei kymmenestäkin vuoden 2020 osalta.

Eikä tässä vielä kaikki, sanoisi todellinen kauppamies. Viimeisen parin viikon aikana syntynyttä tilannetta on edeltänyt jo useampi taloudellisesti vaikea vuosi, joiden seurauksena myös Kirkkonummen kuntatalouden vastustuskyky on laskenut voimakkaasti ilman koronaviruksen tuomia uusia haasteita - kykymme vastaanottaa ylimääräisiä iskuja on heikentynyt. Tulevana maanantaina kunnanhallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka osoittaa 20,3 milj. euron negatiivista tulosta. Tämän vuoden osalta tilanne näyttää vähintäänkin yhtä huonolta.

Lähiviikkojen ja -kuukausien aikana pohdimme kunnassamme selviytymiskeinoja tästä tilanteesta ulospääsemiseksi. Meidän on kuitenkin selvitettävä nämä keinot ja päätettävä niistä kunnassa itse. Optimistina uskon, että se on jopa mahdollista. Onnistuakseen se vaatii paljon työtä, kolhujen unohtamista sekä tahtoa ja kykyä keskittyä olennaiseen – yhdessä, tillsammans!

 

TARMO AARNIO

Kunnanjohtaja

Tarmo Aarnio