Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella pakollinen toimielin. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen asema kunnan jokapäiväisessä hallinnossa on keskeinen.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi on vuodet 2021-2023. Kirkkonummen kunnanhallituksessa on 13 jäsentä.

Kunnanhallituksen kokoonpano 2021-2023

Jäsen Varajäsen
Pj Timo Haapaniemi Kok. Marko Kari Kok.
1. vpj Piia Aallonharja PS Martin Honkanen VKK
2. vpj Tony Björk RKP Josephine Frimodig RKP
Kim Åström Kok. Matti Kaurila Kok.
Anna Aintila RKP Kim Liljequist RKP
Carl-Johan Kajanti RKP Kim Männikkö RKP
Anneli Granström PS Ville Salminen PS
Marjut Frantsi-Lankia Kesk. Kati Kaihlaranta Vas.
Markus Myllyniemi Vihreät Sanni Jäppinen Vihreät
Saara Huhmarniemi Vihreät Henri Annila Vihreät
Ari Harinen SDP Sini Felipe SDP
Antti Kilappa ProK Minna Hakapää ProK
Anna Sahiluoma Kok. Maija Jäntti Kok.

Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirja

Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla, kunnan palvelupisteessä Ervastintie 2, sekä kunnan kirjastoissa. Kunnanhallituksen esityslistaan voi tutustua kokousta edeltävästä perjantaista lähtien em. paikoissa.

Kunnanhallituksen päätöksistä saa tietoja hallintojohtaja Jaana Suhkoselta, puh.040 702 0138.