Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella pakollinen toimielin. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen asema kunnan jokapäiväisessä hallinnossa on keskeinen.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi on vuodet 2019-2021.

Kirkkonummen kunnanhallituksessa on 13 jäsentä.

Kunnanhallituksen kokoonpano 2019-2021

Jäsen Varajäsen
Pj Timo Haapaniemi kok Erkki Majanen kok
1. vpj Ari Harinen sdp Pekka Jäppinen sdp
2. vpj Ulf Kjerin rkp / kd Kim Männikkö rkp/kd
Reetta Hyvärinen vihr Jaakko Kallio vihr
Emmi Wehka-aho vihr Saara Huhmarniemi vihr
Antti Kilappa prok Noora Piili prok
Antti Salonen kesk Kari Hujanen vas
Kati Kettunen kok Anni-Mari Syväniemi prok
Matti Kaurila kok Hanna Haikonen kok
Pirkko Lehtinen sdp Johanna Fleming sdp
Hans Hedberg rkp / kd Linda Basilier rkp/kd
Anna Aintila rkp / kd Rita Holopainen rkp/kd
Piia Aallonharja ps Ville Salminen ps

Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirja

Kunnanhallituksen esityslista ja pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilla, kunnan palvelupisteessä Ervastintie 2, sekä kunnan kirjastoissa. Kunnanhallituksen esityslistaan voi tutustua kokousta edeltävästä perjantaista lähtien em. paikoissa.

Kunnanhallituksen päätöksistä saa tietoja kunnanlakimies Hannu Sorvarilta, puh. 0504140411.