Kunnan kasvihuonekaasupäästöt

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjä seurataan vuosittain CO2-raportin avulla. Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

Lue tästä viimeisin Kirkkonummen CO2-raportti.

Tutustu aikaisempiin raportteihin.

 

Viikoittainen päästöseuranta

CO2-raportin viikkoikkunasta voi seurata kunnan viikoittaisten päästöjen kehitystä. Päästöt on ilmoitettu viikkoikkunassa CO2-ekvivalenttitonneina. Ekvivalenttitonni kertoo kasvihuonekaasujen päästöt yhteismitallistettuna hiilidioksiditonneiksi. Taulukko on ulkopuolisen tahon tuottama eikä ole tällä hetkellä saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Lisätietoja

SYKE:n HINKU-päästölaskennat Suomen kunnille

Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma (2018)