Kunnan kaivutyöohjeet on päivitetty

29.06.2021 14:21

Kategoria: Rakennusvalvonta Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kaikille Kirkkonummen kunnan hallinnoimille, yleisillä alueilla tehtäville töille ja muille toimenpiteille, sekä kunnan omistamille alueille sijoitettaville rakenteille on haettava etukäteen lupa www.lupapiste.fi palvelun kautta. Lupapisteen hakemusten käsittelyaika on kaksi (2) viikkoa.

Yleisten alueiden töiden suorittamista ohjaava, Kirkkonummen kunnan kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt yleisillä alueilla -opas on päivitetty ja se löytyy kunnan nettisivuilta.
Löydät päivitetyn Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt yleisillä alueilla -ohjeistuksen täältä.

Luvan varaisia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat toimenpiteet:

· kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
· kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille kuten vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet
· kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymien rakentaminen
· kadulle tai katualueelle pystytettävät rakennustelineet
· kadulta tapahtuvat nostot
· rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle
· työmaatilojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle
· katulupa on haettava, ellei tonttiliittymää ole rakennettu valmiiksi kadunrakentamisen yhteydessä tai sen sijaintia tai rakennetta joudutaan muuttamaan
· roskakatos joudutaan sijoittamaan osittain kunnan katualueelle
· tonttiaita joudutaan sijoittamaan osittain katualueelle

Kun lupa on myönnetty, kaivutyötä tai muita toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen alkukatselmuksen suorittamista.
Tontin omistaja tilaa alkukatselmuksen ja sopii ajankohdan kunnan edustajan kanssa. Alkukatselmuksessa kunnan edustaja antaa luvan alueen käytölle tai työn aloittamiselle.

Kun luvan mukainen toiminta päättyy ja alue on saatettu alkuperäiseen kuntoon, tontin omistaja tilaa loppukatselmuksen, jossa kunnan edustaja hyväksyy työsuorituksen. Tällöin luvan hakija luovuttaa kohteen takaisin kunnalle. Rakenteille tehdyille korjaustöille on annettava kahden vuoden takuu. Toimenpiteen valmistumisilmoitus tehdään Lupapisteen kautta.

Maanomistajan lupahakemuksia kunnan omistamien alueiden väliaikaiseen käyttöön ja pysyvien rakenteiden sijoittamiseen kunnan omistamille maille käsitellään aina tapauskohtaisesti. Pysyvien rakenteiden sijoittamisessa lähtökohta on, että kaikki rakenteet ja laitteet pitää sijoittaa omalle tontille.

Lupamaksu peritään yhdyskuntatekniikan lautakunnan päättämien, kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaisesti.
Lisätietoja, sekä kulloinkin voimassa olevat lupamaksut löytyvät kunnan nettisivuilta www.kirkkonummi.fi/katualueiden-lupien-hakeminen

Tietyö