Kunnan ja järjestöjen yhteistyö edistää kotoutumista

28.03.2019 15:20

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Vapaa-ajan toiminta edesauttaa ylläpitämään hyviä väestösuhteita ja osaltaan edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Kirkkonummen kunta ja paikalliset järjestöt tarjoavat monipuolisia vapaa-ajan palveluita, joiden avulla kuntaan saapuneet maahanmuuttajat löytävät uusia sosiaalisia verkostoja.

Kototiimi edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Eri toimijoiden toteuttamaa kotoutumista edistävää vapaa-ajan toimintaa koordinoidaan kuukausittain kokoontuvassa Kototiimissä, jossa osallistujat jakavat tietoa järjestämistään tilaisuuksista ja suunnittelevat myös tilaisuuksia ja toimintoja yhteistyössä.  

Tällä hetkellä Kototiimissä ovat mukana kirjasto, kansalaisopisto, asukaspuistot, Kirkkonummen ja Helsingin Luckanin hanketyöntekijät, SPR:n suomen- ja ruotsinkieliset paikallisosastot, Kirkkonummen suomalainen seurakunta ja MLL:n Uudenmaan piiri.

Säännöllisten kokoontumisten vahvuuksia ovat yhteistyön edistäminen eri toimijoiden välillä ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen sekä siitä tiedottaminen.

Hanke jatkuu tammikuuhun 2020

Kototiimiä koordinoi Yhteinen kuntamme -hanke, johon Kirkkonummi ja Kauniainen ovat saaneet rahoitusta EU:n maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahastosta. Hanke päättyy tammikuussa 2020, mutta Kototiimin on tarkoitus jatkua vakiintuneena toimintamuotona hankkeen päätyttyä.

Kototiimistä voit kysyä lisätietoa Yhteinen kuntamme -hankkeen hankekoordinaattori Kaisu Lempiseltä, 040 126 9562.

Kototiimissä on Kirkkonummen kunnan ja kolmannen sektorin edustajia.

Kuvassa eturivissä vasemmalta oikealle: Lotta Lindström (FRK Kyrkslätt / SPR Kirkkonummi – Siuntio), Mia Hansson (kansalaisopisto), Kaisu Lempinen (Yhteinen kuntamme – hanke), Pia Pettersson (MLL Uudenmaan piiri) ja Sanna Pääkkö (kirjasto).

Takarivissä oikealta vasemmalle: Tony Khalil (Luckan Helsingfors, Integration), Tony Tähtinen (KNUF Luckan, Life in Kirkkonummi) ja Nina Serow (kirjasto).

Kototiimi