Kunnan HINKU–kyselyn tuloksissa nousi esiin muun muassa kestävä liikkuminen ja luonnon tärkeys

01.12.2020 16:35

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen HINKU-kysely on ollut kunnan kotisivuilla toukokuusta marraskuuhun 2020. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä kunnan nykyisestä ja tulevasta ilmastotyöstä. Kyselyyn tuli 16 vastausta, joita käytetään kunnan ilmastotyön suunnitteluun.

Kyselyn mukaan ympäristökasvatuksen vahvistamisen, luonnon monimuotoisuuden vaalimisen sekä kestävän arjen mahdollisuuksien kehittämisen tulisi olla Kirkkonummen kunnan ilmasto- ja kestävän kehityksen työn painopistealueita.

Erityisesti julkisen liikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen koettiin tärkeiksi; mm. kuntakeskusta nostetaan esiin alueena, jossa kevyen liikenteen sujuvuus tulisi priorisoida. Lisäksi kunnalta toivotaan viestintäkampanjoita kestävän arjen teemoista, tietoa jätteiden lajittelusta sekä energianeuvontaa. Kunnalta toivottiin myös aktiivisuutta yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa esimerkiksi luonnonsuojelun, kierrätyksen ja koulutuksen osalta.

Kyselyn vastaajat ilmoittivat omiksi hiilijalanjäljen pienentämiskeinoikseen mm. kierrätyksen, ilmastoystävällisemmän ruokavalion ja vähähiilisemmän liikkumisen. Vuonna 2030 Kirkkonummen toivottiin olevan hyvin markkinoitu, luonnonläheinen ja ihmisystävällinen paikka, joka on edelläkävijä monella osa-alueella.

Lue lisää kunnan ilmastotyöstä verkkosivuiltamme: https://www.kirkkonummi.fi/hinku. Sieltä löytyy mm. neuvoja kestävään arkeen, yhteystiedot alueelliselle energianeuvonnalle sekä tietoa kunnan ja yritysten välisestä ilmastoyhteistyöstä.

Kirkkonummen HINKU-kysely on ollut kunnan kotisivuilla toukokuusta marraskuuhun 2020. Kyselyn vastauksia käytetään kunnan ilmastotyön suunnitteluun.