Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus on maksullista. Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voit lukea lisää maksutiedotteesta, jotka sivistyslautakunta on päättänyt. Asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen.

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheiden tulotiedot tulee toimittaa tuloselvityslomakkeen kanssa viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoitosuhde on alkanut. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu päivähoitomaksu. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa sivistyspalvelukeskuksen asiakasmaksuja valmistelevalle asiakaspalvelusihteerille.

Yhteishuollossa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa vain etähuoltajan viikoilla, maksu määrätään etähuoltajan perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaan. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Lisätietoja maksujen määrittämisestä antavat:
asiakaspalvelusihteeri Susanna Whitaker
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi
p. 050 4143 597 

asiakaspalvelusihteeri Tuula Savinainen
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi
p. 050 4143 596

Lisätietoja laskutuksesta:
asiakaspalvelusihteeri Tiina Vehmanen
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi
p. 040 1269 301