Kulttuurin tunnustuspalkinnot 2020 ansiokkaasta työstä visuaalisen taiteen alalla Kirkkonummella

28.08.2020 13:43

Kategoria: Kulttuuri Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt kulttuurin tunnustuspalkinnot. Myöntämisperusteena vuonna 2020 on ansiokas työ visualisten taiteiden alalla Kirkkonummella.

Tunnustuspalkinnot:

Ritva Fredriksson on ollut mukana perustamassa lasten ja nuorten kuvataidekoulua Kirkkonummelle ja hän teki pitkän elämäntyön sen opettajana ja johtajana. Kuvataidekoulu on kasvanut koko ajan ja voi edelleen hyvin.  Valtavan suuri joukko kirkkonummelaisia lapsia ja nuoria on päässyt siellä osalliseksi laadukkaasta kuvataideopetuksesta. He ovat päässeet tekemään kuvataidetta ja jotkut heistä ovat saaneet kuvataidekoulusta myös ponnahduslaudan myös tulevalle uralleen kuvataiteiden alalla.

Ritva Salmi on aktiivisesti vaikuttanut Kirkkonummella edistäen taiteen näkyvyyttä ja arvostusta. Hän on toiminut 1970-luvun alusta saakka Kirkkonummen Taideyhdistyksen aktiivisena jäsenenä ja kantavana voimana. Hän on työskennellyt myös opettajana Kirkkonummen Kuvataidekoulussa ja pitänyt lasten Kuvataidekerhoa. Ritva Salmi tunnetaan maan laajuisesti taidemaalarina ja taitavana graafikkona, etenkin puupiirrostekniikka on hänen persoonallisen ilmaisunsa välineenä.

Ritva Fredriksson & Ritva Salmi

Kuva: Ritva Fredriksson viimeistelee työtään Taideyhdistyksen Hupsista keikkaa -näyttelyssä (kuvaaja: Tarja Perkko) / Ritva Salmen oma työskentely jatkuu edelleen puupiirrosten ja keramiikan parissa (kuvaaja: Pia Salmi)

Lasimitalin on tänäkin vuonna suunnitellut ja toteuttanut lasitaitelija Helena Königsbäck. Hän itse toteaa tämän vuoden mitalista näin: Taide rikkoo rajoja, kyseenalaistaa, luo uutta. Siksi nämä mitalit tein tahallani ympyrän rajojen rikkojiksi.  Taiteilijaan sopii Lauri Viidan sanat "Ken tietä käy, tien on vanki, vapaa vain on umpihanki".

Onnittelemme palkinnon saajia!

Tunnustuspalkinto 2020