Kulttuurin tilat strategiapohdinnan keskiössä

09.09.2019 16:35

Kategoria: Kulttuuri

Kirkkonummen kulttuuristrategian toimitila-asioita käsittelevässä yleisötilaisuudessa pohdittiin kulttuuritilojen puutetta koko kunnassa, Navalan kartanon kohtaloa ja kulttuurin rahoitustasoa Kirkkonummella.

Strategiariihessä Eerikinkartanossa oli mukana parikymmentä osallistujaa kulttuurin eri aloilta. Veikkolan kartanoteatterista oli monta osallistujaa. Teatterilla on akuutti tilaongelma, joka uhkaa koko teatterin olemassaoloa.

Tilaisuudessa pohdittiin myös, voisiko Navalan kartanosta tulla koko Pohjoisen Kirkkonummen kulttuurikeskus. Ongelmana on kartanon sisäilmaongelmat, joiden vuoksi kartanon jatkuva käyttö on kielletty, mutta satunnaista toimintaa voidaan järjestää.

Kirkkonummen Säästöpankkisäätiön edustaja kertoi, miten säätiö on kunnostanut Wohls gårdin päärakennuksen juhlakäyttöön ja aloittanut suuren kivinavetan kunnostuksen. Vuoden päästä navetassa on uudenaikainen 200 hengen kulttuuritila.

Säätiö jakaa myös vuosittain apurahoja kirkkonummelaisille toimijoille. Hakuaika on juuri meneillään. Tietoa Kirkkonummen Säästöpankkisäätiön apurahoista.

Voit ottaa kantaa kulttuurin toimitila-asioihin vastaamalla kyselyyn.

Vastaa myös kulttuuristrategia-kyselyyn.

Kulttuuristrategia