Kulku vesitornin mäelle suljetaan ja tornin purkamiseen valmistaudutaan verkoston korjauksilla

04.12.2018 09:45

Kategoria: Kadut ja tiet Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vesihuolto Asuminen ja ympäristö

Kirkkonummen keskustan vesitorni on todettu huonokuntoiseksi ja torni puretaan talven aikana. Vesitorninmäen laella kulkemista rajoitetaan 4.12. alkaen.


Vesitorninmäellä liikkumista rajoitetaan

Keskustan vesitornin ympärillä olevaa aidattua aluetta suurennetaan turvallisuussyistä. Koska vesitornin rakenteet ovat heikot ja purkaminen on viivästynyt alkuperäisestä tavoiteaikataulusta, tornin läheisyydessä liikkumista on tarpeen rajoittaa siihen asti, kunnes torni on purettu. Vesitornille johtavat kävelyreitit on suljettu ja kulun rajoittamisesta tiedotetaan kylteillä.


Verkostotöitä ainakin Jorvaksessa, Neidonkalliossa ja Heikkilässä

Vesitornin purkamiseen ja vedenjakelun kannalta poikkeukselliseen jaksoon varaudutaan vahvistamalla vesiverkostoa. Vesilinjojen tai laitteiden uusimisia tehdään mm. Jorvaksessa, Neidonkalliossa ja Heikkilässä sekä rakenteilla olevan Vesitorninmäen alueella. Lisäksi eri puolilla vesiverkostoa tehdään tarkastuksia ja testauksia. Korjaus- ja muutostarpeita on tullut esiin testitilanteissa, ja nämä on saatettava kuntoon ennen kuin torni voidaan purkaa. Kirkkonummella hanavesi tulee useammasta vesilähteestä. Syöttöalueita voidaan joutua muuttamaan, jolloin veden ominaismaku voi muuttua.


Vedenjakeluhäiriöistä tiedotetaan tekstiviestillä, salaiset tai työnumerot kannattaa rekisteröidä palveluun

Vedenkäyttäjille muutokset saattavat aiheuttaa vaihtelua vedenpaineessa. Vedenjakelu voidaan joutua myös tilapäisesti katkaisemaan. Korjaustyöt pyritään aina ilmoittamaan etukäteen.

Kirkkonummen Vesi ilmoittaa kaikista suunnitelluista vesikatkoista kunnan verkkosivuilla, mutta parhaiten asiakkaat tavoitetaan tekstiviestillä. Ilmoitusviestit lähetetään kaikkiin matkapuhelinnumeroihin, jotka on rekisteröity häiriön alueelle.

Jos asiakkaan käytössä on puhelinnumero, joka on salainen tai rekisteröity eri osoitteeseen kuten esim. työpaikan puhelinliittymä, saa haluamalleen katusoitteelle tarkoitetut ilmoitukset käyttöön syöttämällä tiedot palveluun osoitteessa https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/
Palveluun syötettyjä numeroita käytetään vain häiriötiedotuksessa.

Järjestelmään voidaan lisätä enemmän kuin yksi osoite ja numero. Jos esimerkiksi haluaa omaan numeroonsa häiriötiedotteet, jotka koskevat Kirkkonummella asuvan omaisen osoitetta, voi järjestelmään syöttää omaisen osoitteen ja sen numeron, mihin haluaa häiriötiedoteviestin.
Yritysten numerot ovat sidottuja yrityksen osoitteeseen, joten yritysliittymien käyttäjien tulee käydä syöttämässä kotiosoite ja puhelinnumero palveluun. Tietoja voi muokata jälkikäteen.

Uusi vesitorni käyttöön vuonna 2020 

Vesitorni puretaan tämän hetkisen arvion mukaan helmikuussa. Uuden vesitornin tai ylävesisäiliön suunnittelu on aloitettu. Vielä ei ole ratkaistu, rakennetaanko nykyisenkaltainen jalan varassa oleva vai maanvarainen vesisäiliö. Uuden vesitornin rakentaminen aloitetaan ensi vuonna ja se on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2020.


Yhteystiedot

Joulun ajaksi korjaustyöt rauhoitetaan. Kirkkonummen Veden väki on kuitenkin toimintavalmiudessa myös joulun pyhinä.
- Salaisen tai muuhun kuin kotiosoitteeseen rekisteröidyn puhelinnumeron syöttäminen tekstiviestipalveluun: https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/
- Vikailmoitukset työaikana puh. 040 653 0619
- Vikailmoitukset työajan jälkeen puh. (09) 298 1636