Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. 

Kuljetuspalvelukortin käytössä noudatetaan oheista ohjetta.

Kuljetuspalvelun asiakasohje

Hakeminen: Kuljetuspalveluhakemus ja liitteeksi tulotietolomake ja lääkärinlausunto (jonka lääkäri tekee)

Kuljetuspalveluhakemus

Tulotietolomake

Lääkärinlausunto

Kuljetuspalvelun toimintaohje

Yhteydenotot

Vanhuspalveluiden koordinaattori

puhelin: 0400 416798