Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisen henkilön tasa-arvoa ja aktiivisia toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat ensisijaisia.

Vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelusta kuljetuspalveluhakemuksella. Hakijan palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen perusteella. Jos hakemus koskee työ- tai opiskelumatkoja, asiakkaan on esitettävä tarkemmat selvitykset opiskelusta/työssä käynnistä.

Palvelu toteutetaan henkilön vamman edellyttämällä tavalla varustetulla kuljetuspalveluautolla tai tavallisella taksilla. Kuljetukset tilataan välityskeskuksesta. Välityskeskuksessa on tiedot asiakkaiden henkilökohtaisista, matkustamiseen liittyvistä erityistarpeista.

Kuljetuspalvelun omavastuut Kirkkonummen ja Siuntion alueella:

Aikuinen 2,90 euroa/ yhdensuuntainen matka
Lapsi 1,45 euroa (7–17 v) /yhdensuuntainen matka
 

Työ- ja opiskelumatkat 30 päivän kausilipun mukaan:

Aikuinen 67,10 euroa
Lapsi (7–17 v) 33,55 euroa
Opiskelija 40,26 euroa
 

Kirkkonummen lähialue: Matka Kirkkonummen alueella tai Kirkkonummelta Espooseen, Kauniaisiin tai Vihtiin.

Siuntion lähialue: Matka Siuntion alueella tai Siuntiosta Kirkkonummelle, Inkooseen, Lohjalle tai Vihtiin.

 

Yhteystiedot

Lähitaksi Oy

puhelin:         09 5656 0005
tekstiviestit:   18373
sähköposti:    kuntakuljetus@lahitaksi.fi
applikaatio:    Taksini

Menevä Oy

puhelin:         0800 961 55
tekstiviesti:    050 902 3938
sähköposti:    verna@meneva.fi
applikaatio:    Menevä Verna

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa joko Kirkkonummen kunnan alueella tai lähikuntiin. Kirkkonummen lähikunnat ovat Espoo, Vihti ja Siuntio. Mikäli asiakkaalla perustellusta syystä on tarvetta säännöllisiin matkoihin muihin lähialueen kuntiin, on niistä sovittava ja päätettävä erikseen. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää myöskin työ- ja opiskelumatkoihin. Vammaispalvelulain nojalla myönnettyjä matkoja ei voi käyttää matkoihin, joita Kansaneläkelaitos korvaa.


Mikäli asiakas tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi apua päästäkseen kotoa kuljetuspalveluautoon tai taksiin sekä autosta kohteeseen ja takaisin, hän voi saada kuljettajalta apua. Kuljetuspalvelupäätökseen sisällytetään tällöin kuljettajan antama apu. Kuljettajan antamalla avulla tarkoitetaan avustamista liikkumisessa esimerkiksi rakennuksen hississä, portaikossa tai käytävätiloissa.

Kansalaiset, Vammaiset
Liikenne
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset