Vt 1 Turunväylän meluesteen rakentaminen, vaihe 1

Veikkolan melueste

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan melueste Turun moottoritien laidalle Veikkolan taajaman kohdalle. Hanke on Kirkkonummen kunnan ja Väyläviraston yhteinen.

Alustava aikataulu:

Tapahtunut tähän mennessä:

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot