Tievalaistus Österbyntie lle välille Pähkinätie- Aavaranta.

Tievalaistuksen suunnittelu

Kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan tievalaistus ELY-keskuksen maantielle 11273 Österbyntie välille Pähkinätie- Aavaranta.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat ovat valmistuneet. 

Hanke käynnistyy keväällä 2020

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnitelmat ovat valmistuneet. 

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot