Masalantien rakentaminen, vaihe 1

Kuvaus:

Masalan rakentamisen ykkösvaiheeseen kuuluu Masalantie välillä Puolukkamäki- Tinakuja, Sundsbergintie välillä Masalantie - radan alikulku, Sepänkyläntie välillä Masalantie- Bjönsinpolun alikulku, Vernerinpolku ja Rydmanintie.

Rakentamisella parannetaan liittymäjärjestelyitä ja pyritään sujuvoittamaan liikennettä muun muassa rakentamalla liikenneympyrä Masalantien ja Sundsbergintien risteykseen ja lisäämällä liikenenvalot Sepänkyläntien ja Masalantien risteykseen.

Alustava aikataulu:

Ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua kesään 2020 mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Masalantien ensimmäisen vaiheen urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Rakennusurakasta järjestettiin asukastilaisuus 30.10.2018

Asukastilaisuus

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Katusuunnitelmat

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot