Masalanportin asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu, 1. vaihe

Masalanportin alue

Kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan Masalanportin asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnitelmat Sundsbergintien itä-puolelle, käsittäen osan Salmitiestä ja uuden jk+pp yhteyden Salmitieltä Masalan asemalle.

Alustava aikataulu:

Hanke käynnistyy kevään 2020 aikana.

Maastomittauksia tullaan tekemään alueella kesän 2020 aikana. 

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnitellija on valittu ja suunnittelu on käynnissä. 

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot