Masalanportin rakentaminen, 1. vaihe

Masalanportin alue

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan Salmitielle uusi tieosuus sekä Salmipolku niminen jalankulku- ja pyöräilyväylä Sundsbergintieltä Masalan asemalle. Lisäksi rakennetaan alueen kunnallistekniikka, joka ulottuu myös Eteläisen Salmitien alueelle.

Alustava aikataulu:

Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä loppukesästä 2021.

Tapahtunut tähän mennessä:

11.8.2021: Rakentaminen alkaa. Linkki uutiseen: Masalanportin asemakaava-alueen katujen rakentaminen alkaa

Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Asukastilaisuus 9.11.-15.11.2020. Linkki uutiseen: Masalanportin 1. vaiheen katusuunnitelmaluonnokset katsottavissa kunnan verkkosivuilla

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Suunnitellija on valittu ja suunnittelu on käynnissä. Linkki uutiseen: Masalanportin asemakaava- alueen suunnittelu käynnistyy

 

Lisätietoa hankkeesta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen:  kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot

Katusuunnitelmat