Kantvikin lähiliikunta-alue, vaihe 1

Kantvikin lähiliikunta-alueen painopenger

Kuvaus:

1. vaiheessa aluelle toteutetaan niin sanottu painopenger. Painopenkereen avulla tehdään painumaseurantaa.

Alustava aikataulu:

Painopenger on määrä valmistua kesällä ja se on paikaallaan noin vuoden ennen varsinaisen lähiliikuntapaikan, eli hankkeen 2. vaihe, käynnistymistä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Lisätietoa:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot