Uusi aika
 
 
 
 

Uuden pääkirjaston suunnittelu aloitettiin vuonna 1977. Sen piirsi Arkkitehtitoimisto Hansson professori Ola Hanssonin johdolla. Sisustuksesta vastasi sisustusarkkitehti Osmo Helenius. Kirjaston hyötypinta-ala on 1770 neliömetriä. Rakennuskustannukset olivat 10,4 miljoonaa markkaa.


Kirjaston sijainti herätti vilkasta keskustelua. Toisaalta oltiin yhtä mieltä siitä, että tärkeän julkisen raken-nuksen on oltava näkyvä. Toisaalta se oli alistettava Kirkkonummen vanhimpaan ja tärkeimpään julkiseen rakennukseen, kirkkoon nähden. Joidenkin mielestä kirjastorakennus oltiin suunniteltu liian lähelle kirkkoa, minkä vuoksi rakennuksen paikkaa siirrettiin seitsemän metriä kauemmaksi kirkosta.

Rakennusajan dramatiikkaa