Ungdomsföreningarna och biblioteket
 

I början av 1900-talet grundades flera ungdomsföreningar i Kyrkslätt, liksom på andra håll. Föreningarna arbetade bland annat för folkbildning och några av dem hade egna bibliotek. År 1911 beslöt ungdomsföreningarna, i samråd med kommunen, att de skulle börja ta sig an biblioteksverksamheten på orten.

Samtidigt bestämde man att boksamlingarna skulle cirkulera för att låntagarna i de olika biblioteken skulle få så stor variation som möjligt.

Ungdomsföreningarnas uppgift blev också att anställa och avlöna bibliotekarier. En centralbibliotekarie ansvarade för biblioteksverksamheten. Den första centralbibliotekarien var Estby folkskolas lärare, Arthur Lindholm, som valdes till sin post år 1913. Han efterträddes år 1919 av Anders Jansson.

År 1928 inrättades ett så kallat stambibliotek som fungerade som ett centrum för kommunens biblioteksverksamhet. Till stambiblioteket skaffades dyrbarare verk som t.ex. uppslagsböcker. Det var inte möjligt att låna böcker direkt från stambiblioteket, utan de mindre biblioteken som fungerade som utlåningsstationer fick beställa böcker från stambiblioteket och i sin tur låna ut dem. Anders Jansson som fungerat som centralbibliotekarie blev nu stambibliotekarie.