Det nya huvudbiblioteket
 


Man började planera det nya huvudbiblioteket år 1977. Det ritades av Arkitektbyrå Hansson under ledning av professor Ola Hansson. För inredningen svarade inredningsarkitekt Osmo Helenius. Bibliotekets nyttoareal är 1770 kvadratmeter. Byggnadsarbetena kostade 10,4 miljoner mark.

Bibliotekets placering väckte livlig diskussion. Å ena sidan var man enig om att en viktig offentlig byggnad måste synas. Å andra sidan måste den underkastas Kyrkslätts äldsta och betydelsefullaste byggnad, kyrkan. Somliga tyckte att biblioteket planerades för nära kyrkan vilket ledde till att bibliotekets plats flyttades sju meter längre bort från kyrkan.

 

Dramatik under byggtiden