Nuorisoseurat ja kirjastotoiminta

Kuten muuallakin, myös Kirkkonummella perustettiin useita nuorisoseuroja 1900-luvun alussa. Seurojen eräs tehtävä oli parantaa kansansivistystä ja joillain seuroilla oli jopa omia kirjastoja. Nuorisoseurat päättivät yhdessä kunnan kanssa vuonna 1911, että kirjastotoiminnan hoito siirtyisi seuroille.
Kirjakokoelmia päätettiin myös kierrättää, jotta lainaajat saisivat suurimman mahdollisen vaihtelun eri kirjastoissa.

Nuorisoseurojen tehtäväksi tuli palkata kirjastonhoitajia, ja maksaa heille myös palkat. Pääkirjastonhoitaja vastasi koko toiminnasta. Ensimmäiseksi pääkirjastonhoitajaksi valittiin Eestinkylän kansakoulunopettaja, Artur Lindholm, vuonna 1913. Häntä seurasi Anders Jansson vuonna 1919.

Kunnan kirjastotoiminnan keskukseksi perustettiin vuonna 1928 eräänlainen kantakirjasto, jonne hankittiin kalliimpia teoksia, kuten tietosanakirjoja. Kantakirjastosta ei suoraan voinut lainata, vaan kirjat lainattiin edelleen pienemmistä lainakirjastoista, joilla vuorostaan oli oikeus tilata teoksia kantakirjastosta. Pääkirjastonhoitajana toimineesta Anders Janssonista tuli nyt kantakirjastonhoitaja.