Filialerna i Masaby och Veikkola
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerandet av biblioteken i Veikkola och Masaby påbörjades redan år 1974. Det räckte ändå ca 15 år förrän veikkolaborna fick sitt bibliotek.

Masabyborna fick vänta på sitt bibliotek ungefär 25 år.