"Sök här och du ska finna goda vänner"

Så sade Anders Jansson och avsåg böckerna i biblioteket. Men vem var han?
Anders Jansson föddes år 1864 och var torpare. Han var en för sin tid ovanlig man. Trots att han saknade formell utbildning betonade han betydelsen av boklig bildning. Han läste mycket och skaffade sig stora kunskaper.

För biblioteksverksamheten i Kyrkslätt spelade han en betydande roll. År 1911 blev han invald i biblioteksstyrelsen och år 1919 blev han centralbibliotekarie. År 1932 ändrades befattningen till stambibliotekarie, en post han innehade till ett par veckor före sin död år 1938.

Anders Jansson var mångsidig i sitt arbete som bibliotekarie. Han hade stor litteraturkännedom och skrev många artiklar om biblioteksrörelsen. Till hans arbete hörde också praktiska uppgifter; det var han som med häst och kärra transporterade böckerna som cirkulerade mellan de olika biblioteken.

 

 

 

Anders Janssson var en flitig läsare och brevskrivare