Det gamla huvudbiblioteket
 
 
 

Efter att Porkalaområdet år 1956 hade återbördats, flyttade stambiblioteket från Oitbacka tillbaka till kyrkbyn. Det inrymdes i den då nya centralskolan. Utrymmena blev dock snart alldeles för trånga och man började planera ett nytt bibliotek. År 1965 stod biblioteket färdigt och kallades nu huvudbibliotek. År 1968 anställdes den första bibliotekarien på heltid, Zulamith Suontakanen. Öppethållningstiderna förlängdes. Utlåningssiffrorna steg.

Det gamla huvudbiblioteket

Redan 1969 började huvudbiblioteket vara för trångt. Förutom enbart utlåning ville man erbjuda invånarna andra aktiviteter. Därför önskade man utrymmen med läsesal, musikrum samt utrymmen för konstutställningar – kort sagt ett kulturcentrum.

År 1973 framlades ett förslag om att bygga ett idrottshus med en biblioteksflygel. Man ansåg i alla fall att detta skulle bli för dyrt. Istället beslöts att biblioteket förstoras med 500 kvadratmeter. Inte heller detta förverkligades.

År 1974 var utrymmesbristen katastrofal. Det behövdes tidvis en dörrvakt för att styra och övervaka strömmen av låntagare. "En kommun med 14000 invånare och ett huvudbibliotek på 172 kvm!" utropade biblioteksnämnden i sin femårsplan år 1974. Planerandet av det nya huvudbiblioteket påbörjades år 1977.