Den första tiden

 

I mitten av 1800-talet vaknade ett intresse för att förbättra bildningsnivån bland folket på landsbygden. I de flesta hem fanns varken böcker eller tidningar. Den första folkskolan i Kyrkslätt grundades först år 1871 och läskunnigheten var svag.

År 1856 beslöts på sockenstämman att det skulle inrättas ett lånebibliotek. Böckerna skulle i första hand handla om religion och ekonomi. Kapten Gustav Brådd donerade hundra böcker till det tilltänkta biblioteket. Boksamlingen innehöll främst religiösa böcker och facklitteratur.

Kyrkslätt kyrka ca 1910

På grund av brist på pengar räckte det ända till år 1861 förrän det första biblioteket kom till. Då arrangerades ett lotteri för att samla in pengar för ändamålet. Lotteriet var välbesökt och inbringade 144 rubel silver. Därtill skänkte häradshövding Adlercreutz en samling böcker och ett bokskåp. Kyrkovärden Orell valdes till föreståndare för det första biblioteket och verksamheten kunde börja.

Biblioteket placerades i sakristian där kyrkfolket efter gudstjänsten kunde låna böcker. Det anlitades sparsamt; det fanns inte mycket pengar för att köpa nya böcker. Dessutom var det många som ansåg att läsning är onödigt, till och med förkastligt. Människor skulle använda sin tid till hederligt arbete och inte till lättsinnigheter!

Bibliotekets ekonomi förbättrades då kommunens första folkskollärare, Isak Erik Vik, år 1880 lyckades få kommunalstämman att anslå hundskattepengarna för biblioteket.

Kyrkslätts kyrka 1930