Det rullande biblioteket

Redan kort efter att Porkalaområdet återbördats år 1956, föreslog biblioteksinspektör Barbro Boldt att man skulle skaffa en biblioteksbil som skulle betjäna invånarna på det gamla arrendeområdet. Förslaget gav inte resultat förrän i februari 1969 då en hyrd bokbil körde sin jungfruresa. I början gick rutterna enbart i södra Kyrkslätt och ersatte filialbiblioteken i Friggesby och Karuby.

Den 19 april 1971 köpte Kyrkslätt sin första bokbuss. Den rymde 3200 böcker, var 11 meter lång och hade WC. Bussen kostade ca 88.000 mk och stannade på 52 olika platser runt om i Kyrkslätt.

Det rullande biblioteket fick ett varmt mottagande. Utlåningssiffrorna steg markant trots de stängda filialerna. Tack vare bokbussen steg antalet boklån år 1972 för första gången över 100 000 st. Men visst stötte bussen också på motstånd. I en insändare från maj 1971 ondgör sig en skribent över att dyra skattepengar slösas på onödig service som dessutom befrämjar
lättjan!

 

 

Bussen ersatte fem fililalbibliotek som drogs in: Veikkola, Evitskog, Sjökulla, Bobäck och Masaby. Bussen kostade ca 88.000 mk och stannade på 52 olika platser runt om i Kyrkslätt.

Foto Leif A. Waltari