Biblioteket under krigen och Porkalaparentesen
 

Under vinterkriget och fortsättningskriget tynade biblioteksverksamheten på många håll bort. Många låntagare var ute i kriget. En del av biblioteken hölls stängda på grund av militärinkvartering. Dessutom var belysningen i hemmen knapp beroende på elreglementeringen.
År 1940 gjordes inga bokinköp till biblioteken. Också under de följande krigsåren åren var litteraturanslaget obetydliga.

I september år 1944 kom det tunga beskedet att 2/3 av Kyrkslätt måste avträdas. Förutom stambiblioteket var man tvungen att evakuera sju av nio distriktsbibliotek. Böckerna från biblioteken på arrendeområdet fördes först till Navala och Evitskog i norra Kyrkslätt för att fördelas när man fått ordning på verksamheten.

År 1946 bestämdes att de befintliga biblioteken i Haapajärvi och Evitskog fortsätter sin verksamhet. I Bobäck, Sjökulla, Vols och Veikkola grundades nya bibliotek. Biblioteket i Veikkola blev finskspråkigt. Stambiblioteket förlades till Oitbacka.
Många böcker försvann i samband med evakueringen. År 1944 hade det funnits sammanlagt 3473 böcker vid biblioteken. År 1946 fanns 1781 kvar.

 

Evakuering i kyrkbyn i september 1944