Biblioteket och barnen

Barn får inte röra böckerna!

kunde det förr stå i låneböckerna. Största delen av litteraturen var i första hand avsedd för vuxna läsare. Situationen för de yngre läsarna förbättrades mot slutet av 1940-talet, under Porkalaparentesen. År 1946 valdes lärarinnan Ulla Leino till bibliotekarie för stambiblioteket som den tiden var förlagt till Oitbacka. Hon besatt stor litteraturkännedom och väckte skolelevernas intresse för läsning. Tack vare henne steg utlåningssiffrorna och man började skaffa mer barn- och ungdomslitteratur till biblioteken.

Från och med år 1966, efter att huvudbiblioteket flyttat in i nya utrymmen i kyrkbyn, började biblioteksverksamheten aktivt inrikta sig på barnen. Nämnda år hölls första gången sagotimmar. Deras popularitet har hållit i sig. Under årens lopp har otaliga evenemang ordnats för barnen; teaterföreställningar, filmförevisningar, temaveckor, författarbesök m.m

 

 

Antalet barn- och ungdoms-böcker växte efterhand. År 1970 var deras andel 20 % av hela bokbeståndet, år 2001 var andelen 40 %.