KRIGSMINNEN
 
 
 
 
SUOMEKSI
 
 
Livet i Esbo

Medan Hjalmar Tallberg var anställd på glasbruket i Köklax byggde han upp
sitt eget ställe i Åbrinken vid Mankby station. Först blev ladugården färdig,
sedan lidret och boningshuset. Smedjan stod klar år 1947. Den byggdes av samma timmerman som byggde den nya smedjan åt Hjalmar efter pappans död år 1927, John Bäckström.

Efter att Porkalaområdet återbördades år 1956 kunde Tallbergs ha flyttat tillbaka till Kyrkslätt men då ingenting fanns kvar av den gamla smedjan beslöt han att stanna kvar i Köklax.

Hjalmar Tallberg arbetade som smed i över sex decennier. De sista åren var smideriet främst en hobby. Han gjorde gärna gåvor och presenter åt släkt och vänner. Overksam varken kunde eller ville han vara. Ända till sin död gick han ut i smedjan praktiskt taget varje dag, om inte annat så för att titta på sina samlingar av verktyg som han sparat som minne, en del härstammande från förfäder flera smedgenerationer bakåt. Över hundra år gamla var också de hästskor som han hittat i sitt potatisland och tagit tillvara, de hade tillhört hästar från Esbo gård.

Jag lever tillbaks i gamla minnen när jag sitter här och funderar, det är mitt tidsfördriv”, sa han i intervjun år 1975. Då var hans ben dåliga och synen på det ena ögat borta. Att jobba som aktiv smed gick inte längre, ”int fast nån sku betala guldpengar”.

Hjalmar Tallberg dog år 1980.

 

 
 
 
 
   
   
   
 

 

 

Hem