KRIGSMINNEN
 
 
 
 
SUOMEKSI
 
 
Evakueringen

Tallberg var kvar på sjukhuset i Kottby då statsminister Ernst von Born
i september 1944 meddelade i radion att Porkalaområdet skulle arrenderas till Sovjetunionen.

Av patienterna på sjukhuset var endast två från Porkalaområdet; en Alftán, förutom Tallberg själv. Alftán, som tidigare hade varit tvungen att evakuera från Viborg fick en nervchock av beskedet. Tallberg minns att också för honom själv blev det en orolig natt då han låg och grubblade över evakueringen och framtiden.

Familjen Tallberg flyttade först till Kylmälä i norra Kyrkslätt. Ännu samma höst år 1944 bar det av till Esbo då Hjalmar blev anställd på glasbruket i Köklax.
Till hans huvudsakliga uppgifter hörde att smida rör och munstycken åt glasblåsarna som behövde ny utrustning varje dag. Arbetet krävde stor precision, det fick inte finnas några skarvar på munstyckena. Det fanns inga tabeller och ingen som kunde ge instruktioner så Hjalmar fick pröva sig fram.

Tallberg arbetade på glasbruket i tre år.

 

 
 
 
 
   
   
   
 

 

 

Hem