KRIGSMINNEN
 
 
 
 
SUOMEKSI
 
 
Barndom och ungdom

Hjalmar Tallbergs pappa arbetade som smed i Sjundeå tills han kring sekelskiftet 1900 flyttade till Överby. Då Hjalmar var tio år började han sommarjobba i pappans smedja. Arbetstiden var från 7 till 15 men många dagar fanns arbete klockan runt. Då och då blev det ändå tid över för att meta och leka med kamraterna, minns han.

Då Hjalmar som trettonåring gick ut folkskolan var det ”slutsprunget kring backorna”. Då fick han börja arbeta i smedjan på heltid. Han var storväxt och hade mer styrka än många andra pojkar.

Skriftskolan gick han år 1918 efter inbördeskriget som 16-åring. Egentligen skulle han ha gått den året innan, men var tvungen att följa med pappan till Smedsby gård för att arbeta. Gården var i akut behov av smeder då dess egen smed hade insjuknat i lunginflammation och dött. Meningen var att de skulle stanna där endast för några veckor men på grund av att det byggdes intensivt på gården kom anställningen att räcka ett helt år. Efter det jobbade far och son hemma i Överby igen.

Till ungdomens nöjen hörde fester i ungdomsföreningslokalen Ljungheda i Hindersby. Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening var mycket aktiv. Till traditionerna hörde sommarfester, påsk- och julsoiréer. Vägen till Ljungheda var prydd med flaggor och girlander. Det var högtidligt och det förekom inte att någon var berusad. Vi hade nog roligare förr, ansåg Hjalmar Tallberg.

Han minns att den första bilen kom till Biskopsböle i södra Kyrkslätt. En av de allra första som skaffade bil var Viktor Ek på Kela gård på Sjundeåsidan. När han kom åkande från stan ut till sin gård sprang alla ut till landsvägen för att beskåda miraklet vars alarmhorn ylade som en sirén.

Efter skörden ordnades vanligen skördefester med dans. Kaffe, bulle, limonad och lite hembryggt öl hörde till. Hjalmar Tallberg spelade själv fiol på olika fester.

Det fanns också en del hornorkestrar på orten. En Sohlstedt som blåste bas i Hjelts orkester hade före ett uppträdande i Vitsand varit i stan och ”hadd liite i nesan”. Hjelt hade blivit irriterad på Sohlstedt då denne fortsatte spela efter sluttecknet. - ”Ska de blååsas så ska de blååsas”, hade Sohlstedt svarat.

 

 
 
 
 
 
   
   
   
 

 

 

Hem