Koulupsykologi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulupsykologityön tavoitteena on auttaa oppilaita oppimis- ja motivaatio-ongelmissa sekä tunne-elämän vaikeuksissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Koulupsykologit tekevät tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia koulunkäynnin tukitoimien suunnittelemisen avuksi. Koulupsykologit antavat konsultaatiota ja neuvontaa koulun henkilökunnan lisäksi oppilaan huoltajille sekä osallistuvat tarvittaessa yhteistyöhön muiden tahojen kanssa (esim. erikoissairaanhoito, varhaiskasvatus, puhe- ja toimintaterapeutit).

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaan oppiminen tai käyttäytyminen huolestuttaa tai oppilas ja/tai vanhemmat kaipaavat tukea antavaa keskustelua ja tilanteensa yhdessä miettimistä. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ja tehdyt tutkimukset ovat luottamuksellisia.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
terveyspalvelut / mielenterveyspalvelut, terveydenhuolto / kouluterveydenhuolto, terveydenhuolto / opiskeluterveydenhuolto, ammatit / psykologit

Johanna Lindeman

Johtava koulupsykologi

Helena Björkqvist

Skolpsykolog

Riikka Holopainen, puh. 0401269749
Nissnikun koulu
Masalan koulu
***
Minna Kivivirta, puh. 0401269577
Kartanonrannan koulu
Porkkalan lukio
***

Anna Reinikainen, puh. 0505880658
Veikkolan koulu
Laajakallion koulu
***

Satu Suviolahti, puh. 0400692235
Heikkilän koulu
Kantvikin koulu
Vuorenmäen koulu
***

Julia Varjola, puh. 0401269742
Jokirinteen koulu
**

Hannele Viertola, puh. 0407290517
Gesterbyn koulu
Papinmäen koulu
Omnia