Koulunkäyntiavustaja

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaisiin tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta

Koulunkäyntiavustajan tehtävänä on avustaa oppilasta koulunkäynnissä ja oppimisessa opettajan ohjauksen alaisena. Avustaja edistää työssään koulun kasvatustavoitteita, oppilaan itsenäistä selviytymistä ja myönteisen itsetunnon kehittymistä. Lisäksi koulunkäyntiavustaja osallistuu oppilaan opetuksen ja kuntoutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

Koulunkäyntiavustajan työmuotona on sekä yksilö- että ryhmätyö. Avustajia työskentelee sekä erityisluokilla että yleisopetuksen opetusryhmissä.

Koulujen avustajapalvelut mitoitetaan kolmella perusteella. Nämä ovat: 1) erityisopetusluokilla opiskelevien oppilaiden määrä koulussa, 2) yleisopetusryhmään integroitujen erityisoppilaiden määrä koulussa ja 3) yleisopetuksen oppilasmäärä. Rehtori yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa kohdistaa koulukohtaiset avustajaresurssit niitä eniten tarvitseville oppilaille tai opetusryhmille

Lisätietoja koulunkäyntiavustajaresurssista saat:

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, palveluammatit / vammaisten avustajat

Johanna Lindeman

Johtava koulupsykologi

Yhteystiedot:

Johanna Lindeman, johtava koulupsykologi
Puh. (09) 2967 2385
Gsm. 040-579 1201
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi