Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi ilmoittautuminen Kirkkonummelle lukuvuodelle 2018-2019

03.12.2017 00:00

Kategoria: Opetus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää perusopetuslain 8a -luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville palveluntuottajille toiminta-avustusta. Järjestöt, seurakunnat, säätiöt, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat ilmoittaa halukkuutensa järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Kirkkonummen kunnan kirjaamoon osoitteeseen Kirkkonummen kunta / kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi 13.12.2017 mennessä.

Lisätiedot

Opetustoimen suunnittelija Kaisa Ojanen, puh. 040 586 7291, kaisa.ojanen@kirkkonummi.fi  

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajan valintakriteerit ja muita edellytyksiä

 • palveluntuottajalla tulee olla taloudelliset edellytykset harjoittaa iltapäivätoimintaa. Hallinnon pitää olla järjestetty ja asianmukainen, samoin tekninen valmius toimintaan
 • palveluntuottajalla tulee olla alalle koulutettu henkilökunta tai henkilöitä, joilla on aikaisempi kokemus koululaisen iltapäivätoiminnasta eli vahva ammatillinen osaaminen
 • palveluntuottajalla tulee olla valmius ja osaaminen toteuttaa myös tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoimintaa
 • palveluntuottaja on juridinen henkilö (esim. rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö) tai toiminimellä toimiva elinkeinonharjoittaja
 • palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Kirkkonummen kunnan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa, Opetushallituksen vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valtakunnallisia perusteita ja perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia pykäliä
 • palveluntuottaja toteuttaa vuosittain arvioinnin toiminnastaan ja laatii vuosittain toimintasuunnitelman
 • palveluntuottaja vastaa itse ohjaajien rekrytoinnista, perehdyttämisestä, henkilöstökustannuksista, asiakkaiden laskuttamisesta, tiedotuksesta, materiaalihankinnoista ja vuokrakustannuksista (jos eivät toimi koulussa tai muissa kunnan tiloissa) sekä välipaloista.
 • palveluntuottaja sitoutuu siihen, että iltapäivätoiminnassa on kunnan ohjeiden mukainen määrä ohjaajia ja että yksikössä on nimetty ammattitaitoinen vastuuohjaaja
 • palveluntuottajan iltapäivätoiminnan toimintatapojen ja sisällön pitää soveltua koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön, esim. eri kulttuuriryhmät, koulun painotteisuus liikuntaan, musiikkiin jne.
 • palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kunnalle tarvittavat asiakirjat kuten toimintasuunnitelman, talousarvion, yhdistys- tai kaupparekisteriotteen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
   

                                           

 

 

 

 

 

 

koululainen