Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi hakeminen Kirkkonummelle

02.12.2018 00:00

Kategoria: Kuulutukset

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustusta perusopetuslain 8a -luvun mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville palveluntuottajille. Järjestöt, seurakunnat, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat hakea koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat valitaan lukuvuodeksi 2019-2020 kahden lukuvuoden optiolla. Palveluntuottajat valitaan sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

Ilmoitus ja ohjeet palveluntuottajaksi hakemiselle on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

 

Hakemukset toimitetaan Kirkkonummen kunnan kirjaamoon osoitteeseen Kirkkonummen kunta / kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi 31.12.2018 mennessä.