Koulukuraattori

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattorit:
Vastaava kuraattori, Porkkalan lukio, Masalan koulu
Tarja Knuutila
040 1269638


Veikkolan koulu, Vuorenmäen koulu 5-6-luokat
Työhuone Veikkola ja Vuorenmäen kouluissa
Hannele Mollberg
050 3796134


Kartanonrannan koulu, Laajakallion koulu,
Vuorenmäen koulu 1-4-luokat
Työhuone Kartanonrannan ja Vuorenmäen kouluissa
Miia Kettula
040 5205386

Nissnikun yhtenäiskoulu, Kantvikin koulu
Työhuone Nissnikun koulussa
Maria Harju-Kanto
040 1269666


Kirkkoharjun koulu, yleisopetus, jopo-opetus
Työhuone Kirkkoharjun koulussa
Katariina Mäki-Kokkila
040 5630913

Gesterbyn koulu, Heikkilän koulu,
Kirkkoharjun koulu pienryhmät, valmistava opetus,
Papinmäen koulu
Työhuone Kirkkoharjun, Heikkilän ja Gesterbyn kouluilla
Sari Myllynen-Naumanen
040 7294907


Winellska skolan ja esiopetusyksiköt
Jessica hellman
040 7290523, tavoitettavissa ma-pe

Muut ruotsinkieliset koulut, Kyrkslätts gymnasium, esiopetusyksiköt
Clary Corander
050 4140735, tavoitettavissa ma-pe

Edellytykset

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, keskinäinen toiminta / oppilashuolto