Koulukuraattori

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattorit:
Vastaava kuraattori, Jokirinteen koulu yläluokat 
Katariina Mäki-Kokkila
040 5630913

Jokirinteen koulu alaluokat
Nora Peltola
040 5483912

Veikkolan koulu
Hannele Mollberg
050 3796134

Porkkalan lukio  
Miia Kettula
040 5205386

Nissnikun yhtenäiskoulu 
Maria Harju
040 1269666

Kartanonrannan ja Vuorenmäen koulut
Tiina Linna
040 1269638

Masalan koulu
Jaakko Oksanen
040 7291243

Heikkilän ja Papinmäen koulut
Jaana Wikström
040 7183931

Omnia
Sari Myllynen-Naumanen
040 7294907


Winellska skolan ja esiopetusyksiköt
Jessica Hellman
040 7290523, tavoitettavissa ma-pe

Muut ruotsinkieliset koulut, Kyrkslätts gymnasium, esiopetusyksiköt
Clary Corander
050 4140735, tavoitettavissa ma-pe

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, keskinäinen toiminta / oppilashuolto