Koulukuraattori

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattori työskentelee yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antaa konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, keskinäinen toiminta / oppilashuolto

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@luvn.fi

Maria Harju, puh.0401269666

Nissnikun koulu

***

Tiina Linna, puh. 0401269638

Kartanonrannan koulu

Vuorenmäen koulu

 ***

Jaakko Oksanen, puh. 0407023496

Masalan koulu

Kantvikin koulu

 ***

Hannele Mollberg, puh. 0503796134

Veikkolan koulu

 ***

Katariina Mäki-Kokkila, puh. 0405630913

Jokirinteen yläkoulu                 

 ***                                                                                                                                                                                                         

Sari Myllynen-Naumanen, puh. 0407294907

Omnia

 ***

Heli Rajasaari, puh. 0405944147                                                                                                                                                                        

Gesterbyn koulu

 ***

Nora Peltola, puh. 0405483912

Jokirinteen alakoulu

Laajakallion koulu

 ***

Miia Kettula, puh. 0405205386

Porkkalan lukio

 ***

Johanna Lindholm, puh. 0407183931

Vastaava kuraattori

Heikkilän koulu

Papinmäen koulu