Kotiutustiimi

Kotiutustiimi tukee kuntalaisia muuttuvissa elämäntilanteissa ja arvioi hoidon, palveluiden ja avun tarvetta sekä tekee tarvittaessa tilapäisiä käyntejä mm. toimenpiteiden jälkeen haavahoitoja, ompeleiden poistoa yms.

Kotiutustiimin asiakkaaksi tullaan soittamalla seniorilinjaan, sairaalan yhteydenoton jälkeen, omalääkärin ilmoituksella, omaisen yhteydenotolla tai palvelutarpeen arvioijan arvioinnin jälkeen. Kotiutustiimin palvelut ovat maksullisia. Kotiutustiimissä työskentelee palvelutarpeen arvioijia, sairaanhoitaja, ja lähihoitajia. Kotiutustiimi tekee moniammatillista yhteistyötä mm. kotihoidon, kotisairaalan, kotikuntoutustiimin, omaishoidonkoordinaattorin, sosiaalityöntekijän sekä farmaseuttien kanssa.

Kotiutustiimi arvioi asiakkaan kykyä selviytyä kotona ja auttaa tarvittaessa hankkimaan erilaisia tukipalveluita. Arviointijakson kesto on yleensä lyhyt n. 1-2 viikkoa jonka jälkeen asiakas voi siirtyä kotihoidolle, pärjätä ilman palveluja tai ostaa ne yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kotiutustiimi työskentelee joka päivä klo 7.00-21.00.