Kotisairaala

Kirkkonummen kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden koko kunnan alueella.

Kotisairaalassa hoidetaan esim. suonensisäistä lääkehoitoa saavia potilaita sekä saatto- ja palliatiivisessa hoidossa olevia potilaita. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Kotisairaalan potilaaksi pääsee lääkärin lähetteellä. Kotisairaalassa työskentelee lääkäri ja sairaanhoitajia, jotka tekevät kotikäyntejä sovitusti ja tarvittaessa päivystysluonteisesti.

Hoitokäyntien välillä potilaan tulee selviytyä yksin tai omaistensa turvin kotonaan. Mikäli tilanne vaatii, niin potilas voi siirtyä osastohoitoon Espoon sairaalaan tai Jorviin.

Jos kuntalainen ei tarvitse sairaanhoidon palveluita vaan tukea päivittäisiin toimiin, palvelusta vastaa kotihoito. Palvelutarpeen arvioija tekee palvelutarpeen arvion ennen kotihoidon käynnistymistä.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus
hoito / terveydenhoito

Yhteystiedot


Sairaanhoitaja

puh. 040 1269746

Faksi 09 2976001