Kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi ovat estyneitä asioimaan itse kirjastossa.

Asiakkaalle voidaan toimittaa kotiin sopimuksen mukaan kaikkea kirjastosta saatavaa aineistoa. Kotipalvelu välittää myös Daisy-äänikirjoja, joita julkaisee näkövammaisten kirjasto Celia. Helppokäyttöiset levyt on tarkoitettu esimerkiksi lukivaikeusasiakkaille ja heikkonäköisille.

Kotipalvelua hoitaa Laura Sunila
puh. 040 126 9396

Ikäihmiset,Pitkäaikaissairaat,Vammaiset
Kirjastot
257
kirjastopalvelut / lainaustoiminta, aistivammaiset / näkövammaiset

Pääkirjasto
Puh. 09 2967 2467