Kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi ovat estyneitä asioimaan itse kirjastossa.

Asiakkaalle voidaan toimittaa kotiin sopimuksen mukaan kaikkea kirjastosta saatavaa aineistoa. Kotipalvelu välittää myös Daisy-äänikirjoja, joita julkaisee näkövammaisten kirjasto Celia. Helppokäyttöiset levyt on tarkoitettu esimerkiksi lukivaikeusasiakkaille ja heikkonäköisille.

Ikäihmiset, Pitkäaikaissairaat, Vammaiset
Kirjastot
keskinäinen toiminta / lainaustoiminta, aistivammaiset / näkövammaiset

Pääkirjasto
Puh. 09 2967 2467