Kotikuntoutusta Kirkkonummella on lisätty

23.03.2018 12:30

Kategoria: Seniorit Palvelut Perusturva

Kotikuntoutuksen palvelua lisättiin Kirkkonummella maaliskuussa 2017, sillä palvelu ei enää pystynyt vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoukseen kotihoidon henkilökunnan, omaishoidon tuen, kotihoidon asiakasohjausyksikön, omaisten, naapurin, lääkärin tai jonkun muun tahon kautta. Kotikuntoutustiimin palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on heikentynyt toimintakyky mm. sairaalasta kotiutuville asiakkaille ja niille jotka eivät kykene liikkumaan kotinsa ulkopuolella.

Kotikuntoutus tukee ja edistää itsenäistä selviytymistä kotona

Kotikuntoutus sisältää asiakkaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa toteutettua asiakasta aktivoivaa toimintaa fysio- tai toimintaterapeutin ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on laaja-alaisesti ja moniammatillisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä parantaa lihaskuntoa ja suorituskykyä. Asiakasta tuetaan myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Kotikuntoutuksessa työskentelee viisi lähihoitajaa ja yksi kuntohoitaja. He työskentelevät kotikuntouttajina fysio- ja toimintaterapeuttien työparina, mutta toteuttavat kuntoutuksen yksin asiakkaan kanssa. He ohjaavat ja neuvovat asiakasta fysio- ja/tai toimintaterapeutin laatiman kotikuntoutussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

Tueksi yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma

Sekä kotikuntouttaja että fysioterapeutti tekevät yhdessä alkukartoituksen asiakkaan luona, jonka jälkeen asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Se sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon, kuntoutuksen ja tukipalvelut.

Palvelun kesto on rajattu kymmeneen kotikuntouttajan ohjauskäyntiin. Näiden lisäksi fysioterapeutti tekee sekä alku- että loppuarvion. Palvelu voi myös jatkua, jos siihen on selkeä tarve.


Kotikuntouksessa käytettäviä välineitä esittelevät Eija, Ylva, Agneta,
Marja ja Ritva-Liisa. Kuvasta puuttuu tiimin jäsen Susanna.

Kotikuntoutuksen väki