Kotikuntoutus

Kotikuntoutus palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on heikentynyt toimintakyky mm. sairaalasta kotiutuville asiakkaille ja niille jotka eivät kykene liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Kotikuntoutuksen avulla tuetaan kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä omassa kodissa itsenäisen selviytymisen mahdollistamiseksi.

Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoukseen kotihoidon henkilökunnan, omaishoidon tuen, kotihoidon asiakasohjausyksikön, omaisten, naapurin, lääkärin tai jonkun muun tahon kautta. Kotikuntoutus on maksullista, lukuunottamatta säännöllisen kotihoidon asiakkaita.

Kotikuntoutus sisältää asiakkaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa toteutettua asiakasta aktivoivaa toimintaa fysio- tai toimintaterapeutin ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on laaja-alaisesti ja moniammatillisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona ja parantaa lihaskuntoa ja suorituskykyä. Asiakasta tuetaan myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kotikuntoutuksessa työskentelee lähihoitajia ja kuntohoitaja, jotka työskentelevät kotikuntouttajina fysio- ja toimintaterapeuttien työparina, mutta toteuttavat kuntoutuksen yksin asiakkaan kanssa. He ohjaavat ja neuvovat asiakasta fysio- ja/tai toimintaterapeutin laatiman kotikuntoutussuunnitelman ohjeiden mukaisesti. Sekä kotikuntouttaja että fysioterapeutti tekevät yhdessä alkukartoituksen asiakkaan luona, jonka jälkeen asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Se sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon, kuntoutuksen ja tukipalvelut. Palvelun kesto on rajattu 10 kotikuntouttajan ohjauskäyntiin. Näiden lisäksi fysioterapeutti tekee sekä alku- että loppuarvion. Seurantakäynti/-soitto arvioidaan loppuarvioinnin yhteydessä.

Kotikuntoutuspalveluita annetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00.